Mis see on?

Tundide süsteem, mis on suunatud lapse isiku kõigi külgede arendamisele kunstilise ja mängulise tegevuse käigus.

Milliseid probleeme see lahendab?

Kunstiteraapia tunnid määratakse lastele, kellel esineb kõne arengu peetust, peenmotoorika arengu häireid, hüperaktiivsust, tähelepanu puudulikkust. Kunstiteraapia tunnid on kasulikud ka lastele, kellel on psühholoogilisi probleeme nagu hirmud, raskused suhete loomisel laste või täiskasvanutega, agressiivsust.

art-therapy_1.jpg