Mis see on?

Füüsiliste harjutuste ja liikumismärgude süsteem, mis on suunatud sensomotoorse integratsiooni - aju võime ühendada ja töödelda meeleelunditelt saadavat informatsiooni - arengule. Need tunnid on kasulikud praktiliselt kõigile lastele, kuna sensomotoorne integratsioon on psüühilise arengu kohustuslik etapp.

Milliseid probleeme see lahendab?

Kaasaegsete laste spontaanne liikumisaktiivsus on vähene, seetõttu ei saa nende aju piisavat informatsiooni keha asendi kohta ruumis. Sensomotoorse integratsiooni kujunemise protsess on häiritud. See segab kõrgemate psüühiliste funktsioonide arengut. Isegi koolieas ilmneb paljudel lastel sensomotoorse integratsiooni protsesside väljakujunematus, vaatamata treeningutele spordiringides. Nendes tundides toimub mitterääkivate ning kõne- ja suhtlemishäiretega laste aktiivse kõne esilekutsumine.